Reservatie

Van zodra de klant op gelijk welke wijze een reservatie aanvraagt of boekt bij Sauna Dana, verklaart hij zich akkoord met onze ”Reservatie voorwaarden” - ”Reglementen” en alle informatie vermeld op deze website: www.saunadana.be. Hij kan deze achteraf niet meer ter discussie stellen.

Bij elke reservatie is de klant verplicht ons reservatie formulier volledig in te vullen, en te verzenden. Ga naar de rubriek ”Reservatie”, om het formulier in te vullen.

Bij elke reservatie krijgt de klant een definitieve bevestigingsmail van Sauna Dana. Deze bevestigingsmail moet meegebracht worden naar de afspraak.

Indien de klant in het bezit is van een cadeaubon, moet deze afgegeven worden op de afspraak, anders moeten wij het te betalen bedrag aanrekenen.Voorschot

Bij elke reservatie mag Sauna Dana een voorschot vragen.
Het gevraagde voorschot zal telefonisch meegedeeld worden, en per e-mail bevestigd worden.
Het resterende saldo zal cash betaald worden op de dag van de reservatie.

Het voorschot kan betaald worden op 2 manieren.

1. Via overschrijving
BE15 2930 2206 5030
Dana
Denderhoutembaan 249 - 9400 Ninove
Mededeling: Uw naam + datum afspraak.

2. Het voorschot kan ook cash ter plaatse betaald worden bij Sauna Dana.

Zodra wij het gevraagde voorschot ontvangen hebben, zal de klant een definitieve bevestigingsmail van Sauna Dana ontvangen voor de reservatie.
Indien deze betaling niet gebeurd binnen de 5 dagen, heeft ”Sauna Dana” het recht om de reservatie te annuleren.


Annulatie

Indien de reservatie door bepaalde omstandigheden niet kan doorgaan, hebben wij daarvoor begrip.
Begrijp ons dan ook, en annuleer geldig en correct op de volgende wijze:

Geldige en correcte annulatie door de klant uit te voeren
Annuleer minstens 24 uur vóór uw afgesproken reservatie via telefoon, en via e-mail.
*Via telefoon: 054/32.18.18 GSM: 0477/290.162 *Via e-mail :
Op onze website, www.saunadana.be
- Ga naar de rubriek: ”Reservatie”, en vul het formulier volledig in.
- Bij ”speciale wensen” noteer je het volgende:
Annulatie van: Uw Naam + Datum van reservatie + gekozen sauna of wellness keuze.
- Verzend het formulier.

Indien de annulatie op deze correcte wijze verloopt, kunnen wij de vrijgekomen uren van de annulatie, terug aan andere mensen aanbieden.

Annulatie met voorschot of cadeaubon:
Indien de annulatie op deze correcte wijze verloopt, hebben de klanten het recht om dezelfde reservatie te verplaatsen naar een latere datum, binnen de drie maanden, na de eerste reservatie datum, en kunnen de klanten het reeds betaalde voorschot, of de volledige waarde van de cadeaubon gebruiken voor de nieuwe reservatie.Ongeldige verbreking van een afspraak door de klant

Indien de annulatie NIET CORRECT gebeurd, zoals hierboven vermeld, en de klanten niet komen opdagen op de afgesproken reservatie datum zonder Sauna Dana te verwittigen, OF minder dan 24 uur vóór de afgesproken reservatie nog annuleren, gaan de klanten akkoord dat ze de gevraagde vergoeding van 50% van het bedrag van de sauna reservatie , en 75% van het bedrag bij een reservatie van een arrangement zullen betalen aan Sauna Dana.

Voorschot of cadeaubon

Indien de annulatie NIET CORRECT gebeurd, zoals hierboven vermeld, en de klanten niet komen opdagen op de afgesproken reservatie datum zonder Sauna Dana te verwittigen, OF minder dan 24 uur vóór de afgesproken reservatie nog annuleren, gaan de klanten akkoord met het feit dat Sauna Dana het reeds betaalde voorschot volledig als vergoeding voor de schadekosten zal gebruiken. Indien de klant over een cadeaubon beschikt, zal de volledige waarde van de cadeaubon gebruikt worden als vergoeding voor de schadekosten. De cadeaubon is vanaf dan NIET meer geldig.

Wegens misbruiken, zijn we genoodzaakt om deze ”Reservatievoorwaarden” strikt toe te passen.Aanvangsuur

Kom bij voorkeur 10 minuten vroeger aan.
Bij laattijdige aankomst, om welke redenen dan ook, zal Sauna Dana genoodzaakt zijn om de afspraak aan te passen aan ons schema.Voorwaarden cadeaubon


Wie een cadeaubon aankoopt bij Dana of O-Mineral gaat akkoord met de volgende voorwaarden:
- Onze cadeaubons zijn 1 jaar geldig, na de vervaldag kan de cadeaubon niet meer gebruikt worden.
- Mits aanvraag voor de vervaldag, kunnen we de bon nog 6 maanden verlengen aan de helft van de waarde.
- Cadeaubons zijn niet omzetbaar in geld.
- Cadeaubons van Dana kunnen niet gebruikt worden bij O-Mineral, en omgekeerd.

Indien de klant een afspraak maakt met een cadeaubon dienen de volgende gegevens van deze bon vermeld te worden: bon van Dana of O-Mineral - waarde - vervaldag en aangeboden door.

Cadeaubons zijn niet geldig op zon-en feestdagen, alsook niet bij extra arrangementen of gelegenheden zoals: Flair actie, Valentijn, moeder-vaderdag, ...

Dank voor het begrip.